PARIS 1989 - J'adore (Focus on Red)

Boja elegancije, ljepote, proslave i života. Sofisticirana, ali u isto vrijeme dramatična i zavodljiva. Spoj živosti i adrenalina, naklonosti i topline, visoko vidljiva, magnetska nijansa koja zrači toplinu i energiju. Modni dizajneri uključeni u PANTONE Fashion Colour Report za proljeće 2012, uključujući Tommy Hilfigera, Nanette Lepore, Shaun Kearney, Elie Tahari i Adrienne Vittadini, su inkorporirali atraktivnu crvenu u svojim proljetnim kolekcijama. Pored toga, crvena je prisutna i u kozmetici zbog svoje svestranosti. Egzotična, ali ne neprijatna, dodat će toplinu vašim usnama, obrazima i noktima.

(The color of elegance, beauty, celebration and life. Sophisticated, but at the same time dramatic and seductive. The combination of adrenaline and liveliness, friendliness and warmth, highly visible, magnetic hue that radiates warmth and energy. Fashion designers involved in the PANTONE Fashion Color Report for spring 2012, including Tommy Hilfiger, Nanette Lepore, Shaun Kearney, Elie Tahara and Adrienne Vittadini, has incorporated an attractive red in their spring collections. In addition, red is used in cosmetics because of its versatility.Exotic, but not unpleasant, will add warmth to your lips, cheeks and nails.)Now, have a view into my closet :)                                                                                                                                                        Share:

1 comments